Paul-Frederik Bach       Tilbage til Hjemmeside
Jørgen Jürgensen alias Jorgen Jorgenson
En dansk eventyrer
- som blev konge af Island

En historie
For en del år siden var jeg med fly på vej til Reyklavik. Ved siden af mig sad en islænding, som kunne underholde med et væld af historier fra hele Norden. Jeg prøvede bagefter at huske bare én af historierne, nemlig den om Jørgen Jørgensen, som blev konge af Island fra den 25. juni 1809 til den 22. august 1809 og endte sine dage på Tasmanien. På Island er han kendt som hundedagskongen.

Det var en god historie. Men havde den noget på sig?


Kilder
Jeg genfortalte historien nogle gange og pyntede den lidt hver gang.

Så bragte Weekendavisen i begyndelsen af oktober (nr. 40 2004) historien Guldalderens charlatan om Jørgen Jürgensen.

Weekendavisen bragte følgende kilder:

Jørgen Jürgensen:
Kongen af Island. Oversat af U. v. Riperda, med tegninger af Jürgensen selv. Vinten, København 1973.

Dan Sprod:
The Usurper: Jorgen Jorgensen and his turbulent life in Iceland and Van Diemens Land 1780-1841. Blubber Head Press, Hobart 2001.

Preben Dich:
Hundedagekongen. Christian Erichsens Forlag, København 1985.

Jeg skaffede de tre bøger gennem biblioteket. På denne måde kunne jeg få knyttet nogle fakta til skrønen, så jeg kunne opstille kronologien.

"Kongen af Island" er Jørgen Jürgensens egen selvbiografi, ifølge Preben Dich dog i en dårlig dansk oversættelse. "The Usurper" er et omfattende værk, som Dan Sprod fra Tasmanien har arbejdet på fra 1992 til 2002.


En globetrotter
Jørgen Jürgensen er ikke kendt i Danmark, men i Island og på Tasmanien betragtes han stadig som et vigtigt led i landets tidlige udvikling.
Som 23 årig var han med til at finde en sejlrute gennem Bass Strædet, at finde Kings Island og at anlægge den første beboelse ved Derwent floden på Tasmanien, hvor Hobart senere kom til at ligge.

Ved ankomsten til London som 26-årig havde han været jorden rundt. Efter englændernes bombardement af København i 1807 blev han kaptajn på et kaperskib, men endte i engelsk fangenskab. Han kom fri og kom med et skib med fødevarer til Island. Da varerne ikke måtte losses, lagde han den danske guvernør i Island i lænker og påtog sig "landets bestyrelse som beskytter, indtil en ordentlig konstitution er fastsat".

Det er en overdrivelse, at Jørgen Jügensen skulle have udråbt sig selv til konge af Island. At der i de islandske oversættelser af hans proklamationer stod "vi" i stedet for "jeg", var ikke hans skyld. I sine proklamationer betegner han sig selv "Beskytter af Øen Island og høistcommanderende til Lands og Søes".

Han nåede at give Island en ret moderne forfatning med bl.a. følgende passus: "...og at den fattige og simple mand har lige så meget andel i deres regering som den fornemme", og ses derfor i Island som et led i landets kamp for selvstændighed.

Regeringsperioden blev kort. I de følgende år gjorde han sig bemærket med en Europa-rejse, hvor han nåede at overvære slaget ved Waterloo og at møde Goethe. På denne rejse kom også hans spillelidenskab til udfoldelse, og den kom i stigende grad til at gribe ind i resten af hans liv.

Efter flere mindre forseelser kom han mere og mere på kant med loven og blev som 43 årig dømt til døden, men senere benådet til livsvarig deportation. Således kom i 1826 igen til Hobart på Tasmanien.

Nu var Hobart blevet en stor by. Tasmanien var præget af, at mange beboere var tidligere straffefanger. Dette miljø gav et talent som Jørgen Jürgensen mange muligheder, men rastløshed, spillelidenskab og druk gav lige så mange nedture.

Ifølge Preben Dich blev han som 60-årig opsøgt af en ung botaniker, Joseph Hooker, søn af William Hooker, som i mange år var nær ven med Jørgen Jürgensen.

Joseph Hooker skriver til faderen: "Jeg har mødt Jorgen Jorgenson et par gange, men han er helt uforbederlig. Hans fordrukne kone er død, og selv drikker han uafbrudt og græder, når jeg taler om dig."

Jørgen Jürgensen døde i armod som 60-årig, men betragtes i dag som en af Tasmaniens grundlæggere.


En personlighed på godt og ondt
Det er tankevækkende, at en person med en så unik begavelse og handlekraft i den grad mangler evnen til at styre uden om de mange små nederlag, som tilsammen bliver hans skæbne.

Han var en dygtig navigatør overalt på kloden, han vandt søslag, han underlagde sig Island, han engagerede sig med adskillige publikationer i offentlig debat, og han løste vanskelige politiopgaver på Tasmanien.

Spørgsmålet er, om der ikke er en sammenhæng mellem den nysgerrighed og handlekraft, som skaber de store resultater, og den spillegalskab, hvor man mister overblik og selvkontrol.

Skrønen, som jeg hørte den første gang, var ikke forkert. Det var bare brudstykker af et endnu mere broget livsforløb. Kendsgerningerne har ikke gjort historien ringere. Kronprinsen har i sin bryllupstale omtalt Jørgen Jürgensens rolle i Tasmanien, og på den måde er der måske håb om, at han også i danskernes bevidsthed får sin velfortjente plads som en af nationens markante personligheder.


Roman om Jørgen Jürgensen
Den islandske forfatter, Einar Már Guðmundsson, har skrevet en roman, hvor Jørgen Jürgensen er en af hovedpersonerne. Bogen blev i 2015 udgivet på dansk af Lindhardt og Ringhof med titlen "Hundedage".

Det er ikke nødvendigt at digte noget for at gøre Jørgen Jürgensens liv spændende, men jeg formoder, at forfatteren har anvendt romanformen for at stå frit i de tilfælde, hvor der er huller i kilderne. Jeg har i hvert fald ikke fundet uoverensstemmelser i forhold til oplysningerne på denne side. Bogen er velskrevet, morsom og meget anbefalelsesværdig.

Kronologi
7/4-1780Født i København som søn af hofurmager Jørgen Jürgensen
1794Oplevede Christiansborgs brand
Sat i lære på engelsk kulskib
1798I Kapstaden forhyret på sydhavshvalfanger
Ny hyre på "Harbinger" til Algoa-bugten på Kaplandets østkyst. Ledede træfning med fransk krigsskib "la Peneuse".
28/8 1803Med HMS "Lady Nelson" fra Sydney for at finde Bass Strædet. Opdagede Kings Island mellem Australien og Tasmanien.
9/9 1803Med "Ocean" til Derwent floden på Van Diemens Land (nu Tasmanien)
Som næstkommanderende med "Lady Nelson" til Port Dalrumple, Tamar floden, Kings Island og Newcastle (Australien)
Maj 1804Med sælfangerskib fra Sydney til New Zealand og tilbage.
Som næstkommanderende på hvalfangeren "The Alexander" til Derwent floden, Norfolk Island, New Zealand og Kap Horn. Drevet tilbage mod Otaheidi (Tahiti) af storm. Tilbage rundt Kap Horn til Sct. Catherine i Brasilien.
26/6 1806Ankommer til London
Sep 1806Ankomst til København
2/9 1807Københavns bombardement indledes
4/11 1807Danmark erklærer England krig
Feb 1808Kaptajn på kaperskib med 28 kanoner. Kaprede 8-9 engelske handelssskibe, men måtte overgive sig efter træfning med engelske flotille. Fanget, men beskyttet af bekendtskab med naturforskeren Sir Joseph Banks, som er bekymret over situationen på Island, som på grund af krigen er afskåret fra forsyning med fødevarer.
29/12 1808Med "Clarence" fra Liverpool med varer til Island for købmanden Phelps.
15/1 1809Ankomst Hafnarfjördur. Lasten losset i Reykjavik, men måtte ikke sælges.
Mar 1809Retur med uforrettet sag.
3/6 1809Med "Margaret and Ann" mod Island efterfulgt af "Flora". Mange i Reykjavik i hundedagene (23/6-23/8) for at handle.
25/6 1809Med 12 mand arresterer JJ den danske guvernør Trampe og tager derved magten på Island.
26/6 1809JJ proklamerer al dansk myndighed ophørt i Island
22/8 1809HMS "Talbot" ankommer og bringer revolutionen på Island til ophør
25/8 1809Afrejse "Margaret and Ann", "Flora" og "Orion". Brand på "Margaret and Ann".
I fængsel på fangeskibet "Bahama" sammen med 800 danske krigsfanger.
26/9 1820Løsladelse
Bopæl Upper Ship Inn i Reading. Bestjålet og forgældet.
April 1812Afrejse til Lissabon, men sendt retur.
Forhyret til Sydafrika, men afmønstret i Lissabon og forhyret på kanonbåd.
23/12 1812Indlagt med dysenteri i Gibraltar og overført til Portsmouth.
16/6 1815Overværer på Englands vegne slaget ved Waterloo. Den franske hær slået på 2 dage.
Paris
Juli 1815Verdun
14/1 1816Frankfurt
Traf Goethe i Weimar
8/2 1816Berlin
Spillede sine penge op
Tilbage til London
Okt 1817Publicerer "Travels Through France and Germany"
7/4 1820Pantsatte inventar (bl.a. madras) for at fejre sin 40 års fødselsdag
17/5 1820Dømt for tyveri af sin værtindes ejendom til 7 års deportation til New South Wales
Interneret i Newgate fængsel
25/10 1821Benådet mod at forlade Storbritannien. Fik penge til rejse, men spillede dem op.
28/9 1822Fængslet påny
3/1 1823Dømt til døden
31/1 1823Benådet til deportation på livstid
5/12 1825Med 150 fanger på fangetransportskibet "Woodman"
29/4 1826Ankommer - igen - til Hobart, Tasmanien
Får skriverjob på toldkontor mod at overnatte i fangebarak
Aug 1826Arbejde for politiet
2/9 1826Får af "Van Diemens Land Company" til opgave at finde en rute over øen. Måtte opgive, da der manglede 75 km.
1/11 1826Tilbage i Hobart
Jan 1827Ny ekspedition med skib til Circular Head på Tasmanisens nordvestlige hjørne.
3/3 1827Ekspeditionen startes fra vest, men landet er meget ufremkommeligt.
10/4 1827Tilbage i Hobart
7/6 1827Betinget frigivelse.
Offentliggør artikler om de to ekspeditioner og bliver derved uforvarende part i konflikt mellem viceguvernøren og kompagniet.
1/6 1828Ansat som politibetjent i Oatland. Fælder stor røverbande ved at kunne optræde anonymt.
4/5 1829Ansøger viceguvernøren om benådning. Ansøgning syltes, men tidligere ansøgning samles op af koloniminister Murray i London.
5/5 1829Benådes i London, men beskeden er et år undervejs.
Veninden, Nora Corbett, er alkoholiker.
3/6 1830Læser tilfældigvis om sin benådning i "The Gazette"
1830Krigen mod de sorte, "Black War".
7/10 18303500 mand i aktion mod 2000 indfødte, som deporteres til Bruny Island, hvor de uddør i løbet af 40 år. JJ belønnes med 40 ha jord ved Jericho, men opgav at dyrke den.
Jan 1831Kvitter job ved politiet
25/1 1831Gift med Norah Corbett i New Norfolk.
1831Udgav "Observations on The Funded System".
Juli 1831Fangeinspektør i Ross
5/11 1831Anmoder om afsked
24/12 1831Norah idømt 3 måneders fængsel
1832Norah i arbejdslejr efter værtshusslagsmål
Jan 1835Selvbiografien "A Shred of Autobiography" udkom i "Hobart Town Almanack".
Norah igen i fængsel
1835Pakke fra broderen Fritz i København
26/8 1835Total benådning
1838Selvbiografiens 2. del trykkes i "Hobart Town Almanack"
17/7 1840Norah dør af druk
20/1 1841Jørgen Jürgensen dør af lungebetændelse

Opdateret d. 13.12.2016