Christen Jensen Bach
Christen Jensen Bach

DatoStedKilde
Født :1845--
Død :Omk 1922--

Alder : 77
Stilling : Snedker, Thisted

Noter : Thisted d. 27/1 1910
Kjære Børn
Jeg lovede eder i Julen at skrive til eder snart men det er jo først nu det sker I længes vel efter at høre hvorledes vi har det, vi er da gudskelov nogenlunde raske og har det jo også efter Omstændighederne godt, vi er for gamle til at arbejde og vi skal jo alligevel have noget til Føden hver dag og vi har da heller ingen Nød lidt endnu. Vi vil nu ønske dig til Lykke paa din Fødselsdag haaber at I alle er raske og har det godt det er skade der er saa lang Vej imellem os. Der ligger mig noget paa Hjertet som jeg gerne vil tale med eder om men jeg vil ikke berøre det her paa papiret det skal holdes hemmelig til Tiden engang, jeg kunde maaske bringe Carl til at rejse herop til Sommer dersom vi lever saa længe det kunde maaske blive størst Gavn for Eder Vi har Sne i denne Tid, en haard og streng Vinter og det er vel hele Landet over. Nyheder er her ikke nogen af som kan intressere Eder alt gaar jo sin vante gang og hermed sender vi Eder mange kjærlige Hilsner hils nu Børnene og skriv til os igjen med det første
Eders hengivne Fader
Chr. Bach


Poststempel: 12.5.1911

Hr.
Snedker C. Bach
Dragsbekvejen
Thisted

Kære Forældre
Vi har nu i lang Tid ventet forgæves paa Brev fra Eder, vi havde ventet at se Eder hos os inden ret længe. Lad os høre et Par Ord fra Eder hvordan det gaar. Her kan i se hvor vi bor der er Kryds ved vore Vinduer
Kærlig hilsen fra os alle
Carl Pouline og Børn


Thisted d. 26 Juli 1911
Kjære Børn
Vi er nu kommen hjem og gudskelov alt er gaaet godt herhjemme, vi siger mange Tak for vores ophold hos eder det vil være en glad Erindring for os i lange Tider, jeg sender nu saa den omtalte Vexel som I saa sender tilbage i rette Tid. Jeg ønsker bestandig gid jeg var fri for det hele men vi maa jo give Tid og have Taalmodighed jeg er jo ikke rask og bliver det nok aldrig mere jeg føler mig altid saa mat og utilpas men jeg er nu heller ikke ung mere jeg er jo glad ved tanken om at I har det godt og nu har vi vel ogsaa gjort den sidste rundrejse i vores Dage, men vi vil ogsaa længe have den i glad Erindring. Lev nu vel kjære Børn og vær glade og tilfredse det var jo dyrt nok for eder med vores besøg men dersom vi lever med hinanden en lille Tid endnu skal vi erstatte eder det nogenlunde bliver det ikke med Penge saa er der jo andre Ting som I kan trænge til Jeg slutter nu med mange kjærlige Hilsener og tak for alt godt
Eders Fader
Chr. J. Bach


Thisted d. 28/3 1916
Kjære Børn
Vi siger Tak for eders sidste Brev det var just ikke meget glædelig med der er jo ikke noget derved at gjøre Drengen er jo nu voksen og maa jo se at være saaledes at han kan være iblandt andre Mennesker og i modsat fald vil det falde ud over ham selv. Du og din Mand har jo været god imod ham saa i faar jo ingen Skyld. Det hele vi allesammen kan sige, det er sørgelig og mest for ham selv og hans stakkels Moder. - Vi har det som sædvanlig jeg kan ikke gaa og ligger det meste af Tiden i Sengen og din Moder er heller ikke rask hun har gaaet inde i Dragsbek i huset dernede og gjort rent der er folk som fløtter der idag og der er al Sandsynlighed for at de vil kjøbe Husene dermede og det var godt om det kunde ske og vi selger saa det gamle Huus ogsaa dersom det kan lade sig gjøre saa vil vi ikke have mere plads end lige til os selv og lille Poul dersom han vil komme og besøge os. Vi længes nu efter Sommeren, Dogteren siger det bliver maaske lidt bedre med mig naar der kommer Varme men jeg har ingen god Tro det ser ikke godt ud det er nu 5 Maaneder siden jeg var inde i Byen og jeg kan ikke gaa over Veien over til den anden Side saa Moder har altfor meget at bestille
Det er uheldig Veien er saa lang imellem os saa vi ikke kan tale sammen der kunde være mange Ting at tale om som Papiret ikke taaler men dersom det bliver bedre Tider kan der vel blive Raad til at besøge hinanden
Nu vær kjærlig hilset
Børnene ogsaa fra os her
Chr. J. Bach
Skriv snart igjen

ÆgteskabBørn
- Ane Petrine Christensen Omk 1874 - Johanne Bach
29-01-1879 - Pouline Marie Bach
12-02-1884 - Ellen Christine Bach

Christen Jensen Bach
* 1845
Omk 1922

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage04-03-2009